Professors i alumnes de l'escola municipal Tres pins, a Montjuïc, es comuniquen amb l'idioma dels signes català. Des de 1998 estudiants sords i nens sense problemes d'audició, conviuen a les aules. Es tracta d'un cas d'integració únic a la ciutat. Des de parvulari i fins al cicle inicial, tots els alumnes estudien la llengua de signes durant una hora a la setmana. CESCA GARCIA, secretària acadèmica de l'Escola Tres Pins "Quan estem fent classe sempre hi ha una mestra tutora i una logopeda. I llavors la llengua vehicular és el català i la llengua de signes. I aleshores tant els nens oïdors veuen la llengua de signes com els nens sords poden assabentar-se de tot el que està passant." La Laura és una de les 28 alumnes sordes del centre. La seva mare també ho és i creu que l'arribada de la nena a l'escola li va canviar la vida. ROSER GÁLVEZ, mare "Primer va començar a una escola oral i no anava bé. Llavors va canviar a aquí i va evolucionar molt ràpidament." MARIAN GONZÁLEZ, mare "Aquí tienen la oportunidad de sentirse uno más o una más y pensamos que tenemos niños felices porque pueden expresar sus sentimientos y pueden entender a sus compañeros." Després de gairebé dues dècades de feina, el Departament de Cultura de la Generalitat els ha reconegut finalment la tasca amb el I Premi de la Llengua de Signes Catalana.

Fa gairebé 20 anys, des de 1998, que l’Escola Municipal Tres Pins de Montjuïc va començar a treballar oficialment amb el que denominen l’educació bilingüe. Es tracta d’un sistema educatiu en què els estudiants aprenen amb una professora i una logopeda a l’aula. Aquesta segona explica les lliçons mitjançant la llengua de signes i els nens i nenes s’hi familiaritzen fàcilment des de ben petits. De fet, des de parvulari i fins al cicle inicial, tots els alumnes aprenen aquest idioma especialitzat durant una hora a la setmana.

Aquest model educatiu és un cas únic a tot Barcelona. La seva tasca de normalització de l’educació especial i d’integració dels infants sords en l’escola convencional són alguns dels motius pels quals s’ha premiat l’escola amb el I Premi de Foment de la Llengua de Signes.

L’origen del centre, al s. XIX

Per trobar els orígens i precedents de l’Escola Tres Pins ens hem de remuntar a 1800. Llavors el Saló de Cent de l’Ajuntament va ser la seu de la primera escola per a sords. Posteriorment es va convertir en l’Escola Municipal de Sordmuts i més tard en el Centre Municipal Fonoaudiològic. El 1990 va ser quan es va crear l’escola actual i abans del reconeixement oficial el 1998 els docents ja van començar a treballar en aquest sistema inclusiu.