La Comissió de Festes del Carrer de la Llibertat va engegar fa uns mesos una campanya per preservar les capelletes dedicades a Sant Roc que ara ha vist els seus fruits. L’Ajuntament de Barcelona ha donat a conèixer que la modificació del Pla General Metropolità de Gràcia (MPGM), que està a punt de ser aprovada al ple, inclourà la protecció de les fornícules de la Vila dedicades al sant.

Per establir-ne la protecció s’ha tingut en compte l’arrelament físic de les capelletes, ja que formen part dels edificis on estan ubicades. Es consideren elements arquitectònics que pertanyen a la història del districte i tradicions del veïnat. Les van començar a construir durant el segle XIX, per protegir-se de les epidèmies.

Capelleta dedicada a Sant Roc ubicada al carrer de la Llibertat, 21, on cada 15 d’agost es fa una ofrena durant les festes de Gràcia

Set capelles protegides, entre les quals una de dedicada a Sant Antoni

Hi ha un total de sis capelletes dedicades a Sant Roc i només quatre d’aquestes en conserven el sant. La més coneguda de totes és la del carrer de la Llibertat, on des de fa molts anys és tradició fer una ofrena per Sant Roc, durant la Festa Major de Gràcia. També és la més antiga, de l’any 1865, segons un document inèdit que es va trobar recentment gràcies a una veïna de l’edifici.

Ferran Pons i Toni Mañané, de la Comissió de Festes del Carrer de la Llibertat i que s’encarreguen de tenir cura de la fornícula (ubicada al número 21), estan contents d’haver aconseguit que es preservin les sis capelletes, ja que els preocupava que acabessin desapareixent, sobretot si es feien obres en algun dels edificis on estan col·locades. També s’ha protegit una setena fornícula, dedicada a Sant Antoni (carrer de Camprodon, 1).

La manteníem neta, l’arreglàvem, però vam veure que si algun dia passava alguna cosa amb l’edifici, la capella desapareixeria
Ferran Pons, Comissió de Festes del Carrer de la Llibertat

capelles Gràcia
No es pot tocar la capella i en cas d’enderrocar l’edifici el nou propietari està obligat a restituir la capella com està ara
Toni Mañané, Comissió de Festes del Carrer de la Llibertat

Al carrer de Martínez de la Rosa, 67 i el del Perill, 44 hi ha dues fornícules buides. Només s’hi veu la forma arrodonida a la façana on hi havia hagut les capelles. No s’hi tornarà a posar el sant però també quedaran protegides pel nou pla de Gràcia, ja que formen part del patrimoni històric del barri i s’hauran de mantenir tal com estan.