La Plataforma és un espai artístic amb diverses cares. Una, de dedicada a les exposicions d'art contemporani, tant d'artistes emergents com consagrats. Una altra, d'estudi de producció audiovisual i, finalment, una darrera, de dedicada a la gastronomia. CLÀUDIA COSTA, directora de La Plataforma "Invitamos a chefs que trabajan con nosotros a que hagan una interpretación de la obra del artista. Y a través de eso hacemos cenas privadas y algunos eventos. La idea es convocar a la gente. Estamos en una zona industrial y un reclamo era la gastronomía." La Clàudia explica que va engegar el projecte fa quatre anys. Va instal·lar-se al Poblenou, igual que ho han fet altres espais creatius, per les característiques arquitectòniques del barri. S'hi poden trobar grans espais industrials en desús amb uns preus de lloguer raonables. En el cas del local de La Plataforma es tracta d'una antiga impremta. Aquesta ubicació, allunyada del centre de la ciutat, ha condicionat el tipus de visitant que s'hi acosta. CLÀUDIA COSTA, directora de La Plataforma "Al principio eran más visitantes extranjeros y gente que conocía nuestro trabajo, pero poco a poco el barrio ha ido cambiando en estos tres años. Ahora tenemos un público bastante variado, gente de aquí, gente que está desarrollando su labor aquí a nivel profesional, gente del barrio, turistas interesados en el turismo creativo y gente de Barcelona que poco a poco van bajando al Poblenou a visitarnos." L'espai té una darrera cara: és la seu de l'associació sense ànim de lucre Poblenou Urban District, que aplega un grup d'empreses del sector creatiu que pretén impulsar l'oferta cultural i comercial del barri.

La galeria d’art La Plataforma està al carrer de Pujades, 99, al Poblenou. Com ha passat amb molts altres espais creatius, el que va fer decidir a la Clàudia Costa d’instal·lar-se en aquest barri va ser els seus trets arquitectònics, ja que s’hi poden trobar antics edificis industrials ens desús amb lloguers raonables. En el cas del local de la Plataforma, anteriorment havia estat una impremta. A més d’aquesta part dedicada a la creació, La Plataforma també és la seu de Poblenou Urban District, una associació sense ànim de lucre que aplega un grup d’empreses del sector creatiu que pretén impulsar l’oferta cultural i comercial del barri.