betevé obre una convocatòria de donació de material informàtic. Aquesta iniciativa va dirigida a entitats de l’àmbit social o sense ànim de lucre que necessitin obtenir material informàtic en bon estat. La data límit de presentació de projectes és el 30 de novembre del 2022.

Les entitats que vulguin accedir a disposar del material han d’enviar una sol·licitud a través del correu electrònic contractacio@beteve.cat, amb la documentació que s’especifica a les bases reguladores. El material informàtic disponible per a la cessió es detalla a la convocatòria

L’adjudicació del material es farà tenint en compte els criteris detallats en aquestes bases, i s’atendrà en ordre d’arribada de la documentació. Es valorarà especialment que el projecte estigui destinat als següents col·lectius i/o activitats:

– Orientació a persones en situació d’atur

– Ajuda a persones en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió

– Suport a persones refugiades o immigrants

– Suport a dones maltractades

– Ajuda a la gent gran

– Formació d’adults

– Activitats culturals

– Infància hospitalitzada

– Formació de persones amb necessitats especials

– Altres projectes de l’àmbit social