aparat electric aparell elèctric diferències

Quan sentim “aparat elèctric” ens fan mal les orelles, però, és realment incorrecte en català? Doncs, sí i no. Tot depèn del context. Aleshores, quan fem servir aquesta expressió i quan diem “aparell elèctric”? Quines diferències hi ha entre totes dues? T’ho expliquem!

La paraula aparat, tot i que ens pot sorprendre, és ben correcta en català. El seu significat més genèric és “allò que fa pompós un acte, una cerimònia”. Segons el Termcat, aquest mot és en realitat un derivat del verb parar, com també ho és aparador. Aparat, fins i tot, té derivats més coneguts per nosaltres, com aparatós.

Si bé el nom aparat no és gaire habitual, convé tenir present que ha donat lloc a un adjectiu més estès: aparatós

En l’àmbit meteorològic s’utilitza el terme aparat elèctric per descriure la gran exhibició natural i pomposa d’un fenomen tempestuós que inclou una important estesa de llamps i llampecs. Estrictament, el diccionari ens diu que és un “seguit de llamps i llampecs que acompanyen una tempesta”. Tot un espectacle natural.

Analitzem “boirum” com a fenomen meteorològic i com a neologisme
Descobreix en aquest article dels ‘Mots endiumenjats’ del btv llengua com es va formar la nova paraula “boirum” i què és exactament
(foto: Alfonso Puertas)

“Aparat” és una interferència del castellà?

El mot aparell té molts significats en català i, precisament perquè la majoria es corresponen amb “aparato” en castellà, ens pot semblar que aparat és una mala traducció o una interferència lèxica. Sabem, per exemple, que aparat no és correcte en el sentit d’instrument o eina. Tot i això, sobta veure que hi ha un significat que totes dues paraules —aparat i aparell— comparteixen de ple dret. És quan fem referència al “conjunt d’òrgans d’un govern, d’un partit polític”. Per tant, seria correcte tant parlar d’aparell de l’Estat o aparell burocràtic com d’aparat de l’Estat o aparat burocràtic.

Aparat elèctric: com actuar en cas de veure’ns sorpresos per una tempesta

Llamps i llampecs no són el mateix?

La meteorologia conté molts termes tècnics per explicar els fenòmens físics que estudia i que intenta observar, descriure i predir. El ventall lèxic d’aquesta disciplina és molt ric, hi ha un mot concret per a cada variació fenomenològica, només cal donar un cop d’ull al gran desplegament de noms de núvols que tenim.

És fàcil, doncs, que fins i tot paraules que són ben properes al parlant les confonguem i no sapiguem ben bé distingir-les. Un llamp és el mateix que un llampec? El Termcat ens ajuda a distingir-los bé:

  • El llamp “és una descàrrega elèctrica que pot tenir lloc dins d’un núvol, entre dos núvols o entre un núvol i la terra”.
  • El llampec “és la resplendor instantània produïda per un llamp”.

Hi ha altres “aparats” pomposos?

Sí, el diccionari ens n’ofereix un altre: l’aparat crític. En aquest cas es tracta del “conjunt de dades històriques, filològiques, arxivístiques, etc. il·lustren científicament un text o document”.