Amb l’enderroc de les muralles de Barcelona el 1853 va aparèixer una enorme quantitat d’espai que s’havia d’ordenar. Ildefons Cerdà va ser el dissenyador de l’Eixample, que esdevindria la plantilla de la Barcelona moderna. Cerdà va obtenir l’èxit amb la seva quadrícula però va morir menystingut.