En les pantalles d’informació de vols de tots dos edificis s’hi ha incorporat un missatge perquè els usuaris coneguin i utilitzin aquest servei amb l’objectiu de facilitar-los el pas per l’aeroport.

Google Indoor permet fer fer zoom sobre els edificis que disposen de mapes interiors i veure on et trobes, a quina planta i cap a on pots dirigir-te.