Una vintena d’alumnes de 2n d’ESO han participat en el projecte de difusió del pis museu de la Casa Bloc realitzant vídeos, cartells i fulls informatius destinats a diferents públics. Es tracta d’una campanya per donar a conèixer aquest museu i és per això que prèviament han visitat les instal·lacions i ho han complementat amb una formació històrica i arquitectònica. A més de la campanya de comunicació per augmentar el nombre de visites, estan dissenyant i construint per grups una maqueta de la Casa Bloc amb elements de relació amb el disseny original creat pel Grup d’Arquitectes i Tècnics Catalans per al Progrés de l’Arquitectura Contemporània, anomenat GATCPAC.

Futur professional

El TGPE consisteix en un projecte que realitzen alumnes de 2n d’ESO de l’Institut Doctor Puigvert a partir de diferents propostes i encàrrecs que els fan des d’entitats i empreses d’arreu de Barcelona. Enguany és la tercera edició i realitzen dues jornades anuals, una a la tardor i l’altra a la primavera, amb diferents propostes cada vegada. Un cop escollits els projectes, són els alumnes qui escullen amb quin volen participar. Com destaca Elisabet Saña, professora dels treballs per projectes, l’objectiu d’aquesta activitat és adquirir la capacitat de treballar en grup i aplicar demandes externes, la part pràctica que hem treballat en àmbit conceptual dins el currículum. Alhora, alguns participants asseguren que aquesta metodologia de treballar els aporta noves competències de cares al seu futur professional.

Símbol arquitectura racionalista

Des del Museu del Disseny de Barcelona s’organitzen visites guiades a un dels pisos que ha estat museïtzat per donar a conèixer un dels edificis emblemàtics de la ciutat i que és considerat un símbol de l’arquitectura racionalista de Barcelona. L’immoble va ser construït durant la Segona República sota l’ideari del GATCPAC amb l’objectiu d’allotjar els obrers més necessitats en unes instal·lacions de qualitat i amb les necessitat bàsiques de les persones. La restauració d’un d’aquests habitatges permet conèixer el seu aspecte original i endinsar-se en el canvi arquitectònic i innovador que va suposar la Casa Bloc en el seu moment.