Els veïns del carrer de Sant Pere Claver, situat per sobre de la ronda de Dalt, denuncien que la via es col·lapsa a les entrades i sortides de les escoles. Els pares dels estudiants aparquen damunt les voreres, que són molt estretes.

Alguns veïns del carrer de Sant Pere Claver s’han vist obligats a adaptar els seus horaris als de les escoles Oak House i Benjamin Franklin. Tot, per no veure’s afectats pels embussos de cotxes dels pares que deixen o recullen els fills. En Josep Manuel Arraut és un dels veïns afectats:

“Nosaltres tenim unes hores prohibides, per dir-ho d’alguna manera. Quan els pares venen a recollir els nens d’aquesta escola, s’ha acabat la història, no ens podem bellugar”

A més a més, la situació s’agreuja quan els cotxes queden aparcats al cantó esquerre, perquè aleshores els pares aturen el cotxe damunt de la vorera dreta, on hi ha les entrades de les cases. En Cristian Cirici s’ha quedat alguna vegada sense poder sortir de casa fins que el cotxe mal aparcat ha marxat. L’estacionament gratuït d’aquesta zona canvia cada tres mesos de costat i, en tractar-se d’una zona lliure de pagament, acostuma a estar sempre plena.

L’Associació de Veïns de Sarrià ja va fer arribar una queixa, en relació amb la problemàtica amb la mobilitat al districte, sobre un carrer proper al de Sant Pere Claver. Per la seva banda, l’Ajuntament argumenta que està treballant en un pla de mobilitat de districte, que farà especial incidència en la mobilitat escolar amb més autobusos.

Voreres de 52 centímetres

Veïns com en Cristian Cirici també denuncien l’estretor de les voreres, que es veuen reduïdes a causa dels pals d’enllumenat i de cablejat. Pel Cristian, la solució seria ampliar les voreres: “L’espai que hi ha entre la paret i el muntant elèctric és de 52 centímetres, no hi passa absolutament res, ni un cotxet ni molt menys encara una cadira de rodes, que fa 80 centímetres”, assegura.