La creació de nous trams de carrils bus forma part del paquet de mesures que ha anunciat l’Ajuntament per millorar la xarxa d’autobús i taxi.  Valdés ha dit que per garantir un transport públic eficient no és suficient amb millorar els busos, “també hem de treballar sobre l’espai públic per on circulen aquests vehicles” i això suposarà “que, en alguns llocs, hi haurà una reducció de l’espai per al vehicle privat”. “Però no serà generalitzat, no generarem un caos”, ha afegit.