Actualment, els autobusos circulen a una velocitat comercial mitjana diària de 12,08 km/hora, després que se n’hagi detectat un lleuger descens durant els darrers mesos per l’augment de la congestió a la ciutat. Dels 873 quilòmetres dels recorreguts dels autobusos de la ciutat, 163 tenen carril bus. Amb l’objectiu de millorar aquests paràmetres, durant els dos anys vinents també es pintaran nous carrils bus-taxi i s’ajustaran les freqüències d’alguns semàfors per donar prioritat al transport públic.

Les millores aprovades s’executaran durant els anys 2017 i 2018 i progressivament en tres fases. Al llarg del juliol d’aquest mateix any està previst crear tres trams de carril bus-taxi i un sistema automàtic de control de les infraccions entre avinguda de Vallcarca i plaça d’Alfonso Comín, en sentit Besòs.

Les mesures de la segona fase s’implantaran durant el segon semestre del 2017. Es millorarà el carril multiús de la ronda del General Mitre, es prioritzarà el pas dels autobusos al lateral mar de Gran Via entre plaça de Cerdà i carrer de la Química i es millorarà el terminal d’autobús a carrer de Tarragona amb plaça d’Espanya.

Per acabar, en la tercera fase es faran canvis viaris a la plaça de Sants, es milloraran els terminals de línies d’autobús a Diagonal – Zona Universitària i es faran ajustos viaris a l’avinguda de la Mare de Déu de Montserrat per beneficiar la circulació dels autobusos en aquesta zona.