L’Autoritat Metropolitana del Transport ha aprovat una mesura per millorar l’oferta del servei del Trambaix els dies feiners. La freqüència de trens en hora punta a la tarda de dilluns a dijous serà la mateixa que al matí, amb un interval d’uns quatre minuts. En canvi, a l’agost el temps d’espera augmentarà dels cinc minuts als set i mig per la baixada de la demanda a la meitat.

Les línies T1, T2 i T3 de la xarxa del Trambaix s’adapten a partir de l’1 de febrer per millorar l’oferta. Entre les 17 i les 20 h, de dilluns a dijous feiners, reduirà les freqüències d’hora punta dels cinc als quatre minuts, com les que hi ha actualment entre les 7 i 10 h del matí. La mesura és el resultat d’un estudi de l’Autoritat del Transport Metropolità sobre el funcionament del TRAM entre el 2014 i el 2016.

La modificació del servei s’aplicarà tots els mesos de l’any a excepció del mes d’agost, en què s’elimina el servei de la línia T1, que quedarà cobert per la línia T2. L’ATM ha detectat que a l’agost es dona un servei excessiu per al nombre de viatgers que utilitzen el tramvia, que es redueix de les 60.000 validacions de mitjana d’un mes normal fins a poc més de 35.000. El nou servei del mes d’agost passarà dels cinc minuts de freqüència en el tronc comú a set minuts i mig, i equivaldrà al que se serveix actualment els dissabtes durant la resta de l’any.

El nou servei s’assumirà amb les mateixes condicions econòmiques actuals per a la companyia, que compensarà el reforç del servei durant les tardes d’entre setmana amb més concentració de les vacances reglamentàries durant el mes d’agost.