En aquesta nova estació es mesura el diòxid de nitrogen, indicador de la contaminació per trànsit, i l’ozó troposfèric, contaminant secundari que es forma en presència de diversos elements. Fins ara, el punt més alt de contaminació registrat en aquests quatre mesos va ser el del 21 i 22 de juny, quan a Barcelona va haver-hi un avís preventiu per nivell moderadament elevat de diòxid de nitrogen.

Gràcies a aquesta estació es va detectar que la contaminació generada al nucli urbà es va desplaçar fins a l’Observatori Fabra, situat a la muntanya del Tibidabo. Això és el que explica Eva Pérez, cap de secció d’Immissions. “Va ser molt curiós, perquè al cap d’una hora i mitja vam veure que a l’Observatori Fabra, on normalment els nivells són molt baixos, també s’hi va registrar una pujada significativa”.

Això és causat per la marinada, el vent que va de mar a terra, provocat per les diferències de temperatura. Aquesta marinada empeny la massa d’aire contaminat cap a l’interior. Les dades recollides amb aquesta estació, explica Eva Pérez,ens donarà una idea del comportament de la contaminació a la regió metropolitana i el possible transport. Una marinada forta pot provocar que aquesta massa d’aire arribi fins i tot al Pirineu”, explica la cap de secció d’Immissions.

De fet, la contaminació generada a Barcelona pot afectar la salut dels habitants de la Plana de Vic.

Barcelona supera els límits de diòxid de nitrogen

El 2017, alguns dels 12 punts de mesurament van superar el límit de diòxid de nitrogen marcat per la Unió Europea. Aquest indicador determina uns valors límits de contaminació a les ciutats. “Aquests valors afecten la salut i per això s’han de reduir”, conclou Pérez.