Els Pérez de Rozas han sigut una nissaga de reporters gràfics que han retratat la història i la vida quotidiana de Barcelona, des dels anys de la Segona República, la Guerra Civil i el franquisme. Els germans Emilio i Carlos Pérez de Rozas ens expliquen des de l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona l’obra d’aquesta nissaga de fotoperiodistes. Des de l’arxiu, situat a la plaça de Pons i Clerch, els Pérez de Rozas mostren com es conserven els 800.000 negatius fets en el període de principis dels anys 20 fins als Jocs Olímpics. Segons Emilio, el lema de la família és:

”La vida és en color però les fotos han de ser en blanc i negre.”

Carlos Pérez de Rozas assegura que sempre treballaven amb la càmera alemanya Laica i mai no signaven.

 ”Sempre signades amb el cognom, mai no sabies qui era l’autor de la fotografia, només ho sabien ells.”

Els Pérez de Rozas asseguren que la nissaga acabarà amb ells dos perquè cap dels seus fills comparteix la passió per a la fotografia.