La descoberta d’unes enormes sitges al call jueu de Barcelona, són el testimoni de la importància que va tenir aquesta comunitat a la ciutat.

90 tones de gra!

Les sis sitges es van trobar a la finca del carrer de la Fruita, cantonada amb Sant Honorat. Són unes sitges singulars, perquè estan fetes d’obra i recobertes d’estucat i perquè tenen unes grans dimensions. En les sitges conservades es podien emmagatzemar fins a 90 tones de gra, blat i ordi, i servien com a base d’alimentació d’unes 2.500 persones. Les sitges mostren un acaparament de gra que sobrepassa la població jueva del moment, el segle XII. Així doncs, la capacitat de les sitges podria ser el testimoni d’un comerç a gran escala o d’una recollida de taxes del Consell de Cent.

Restes visitables

Les restes es van trobar en el decurs d’unes obres juntament amb les restes d’una domus del segle IV, situada a prop del fòrum de l’antiga Barcino. Avui, les sitges es poden veure en la seva totalitat però a l’edat mitjana estaven soterrades i eren només practicables des de dalt, a través de la boca. Aquesta boca, d’un metre de diàmetre, quedava tapada per una peça de pedra o de fusta.

Aquestes sitges es van començar a abandonar i a utilitzar com a abocadors a finals del segle XIII i principis del XIV.

La situació de les sitges al call mostra la importància que va tenir la comunitat jueva de Barcelona a l’alta edat mitjana. De fet, al llarg dels segles XII i XIII, la ciutat va tenir batlles d’origen jueu. Ens ho explicava Julia Beltrán de Heredia, conservadora en cap del MUHBA en aquest capítol del ‘Va passar aquí‘.