Unes enormes sitges descobertes al call van ser el magatzem de gra més important de l’edat mitjana. La descoberta consisteix en sis sitges singulars de grans dimensions,  fetes d’obra i recobertes d’estucat. En les sitges conservades es podien emmagatzemar fins a 90 tones de gra i servien com a base d’alimentació d’unes 2.500 persones. Les sitges mostren un acaparament del gra que sobrepassa la població jueva del moment al segle XII. Així doncs, la capacitat de les sitges podria ser el testimoni d’un comerç a gran escala o el testimoni d’una recollida de taxes del Consell de Cent. Les restes es van trobar en el decurs d’unes obres juntament amb les restes d’una domus del segle IV, situada a prop del fòrum de l’antiga Barcino.

La situació de les sitges al call mostra la importància que va tenir la comunitat jueva a l’alta edat mitjana, de fet al segle XII i al segle XIII teníem batlles d’origen jueu.