Del que es pagava pel servei, una part anava pel bordell, una altra a impostos i una tercera era per a la dona. Els bordells eren tolerats, però sotmesos a control municipal. Els arrendadors dels locals eren burgesos de la ciutat.