La farmàcia, malgrat haver canviat de propietaris al llarg de la història, és coneguda des de sempre amb el nom de la plaça on s’ubica des de fa quatre segles. Es creu que la va fundar la família Saurina al segle XVII i que al segle XIX va passar a ser regentada per la família Puchades-Casas. Des del 2019 la farmacèutica Zoila Agramonte n’és copropietària juntament amb el seu marit, Jordi Fexas. Tots dos ens n’expliquen la història i la seva curiosa arquitectura.