Una farmàcia de Sant Andreu conserva mobles, albarans i una caixa registradora única que donen fe dels seus gairebé dos segles d’existència. La Farmàcia Franquesa es va obrir el 9 de novembre del 1842 al carrer Gran de Sant Andreu, número 260. Aquesta història ‘Va passar aquí‘, i ens l’explica Joan Franquesa, un dels membres d’aquesta nissaga de farmacèutics.