L’estudi conclou que la transmissió de l’autisme és diferent en els homes i les dones. Els gens que tenen més influència en els components ambientals provenen preferentment del pare. El sexe femení, en canvi, genera les alteracions genètiques més severes. L’estudi també revela que el trastorn es pot manifestar de diverses maneres. Hi poden haver mares que poden ser portadores però que no manifesten cap símptoma.