Noves ajudes per a les mares treballadores amb fills que vagin a l’escola bressol. Des de l’1 de gener s’ha incrementat en 1.000 € addicionals l’ajuda a la deducció per maternitat per a fills menors de tres anys. El xec bressol és una prestació que han de sol·licitar les llars d’infants i que cobraran les contribuents a la declaració de la renda.

Qui té dret a cobrar l’ajut?

Les mares treballadores amb fills d’entre zero i tres anys escolaritzats a una llar d’infants autoritzada. A la deducció fiscal de 1.200 € s’hi suma ara aquesta ajuda de 1.000 € per nen que hagi anat a la bressol el 2018.

Qui ha de demanar-la?

Les escoles bressol. Per sol·licitar aquesta prestació, els centres infantils han d’omplir el model 233 per informar l’Agència Tributària sobre quants menors tenen dret a cobrar el xec. En aquest primer any, les llars infantils podran presentar la sol·licitud fins al 15 de febrer.

Aquí es pot veure com es resoldria una deducció d’un infant matriculat a una bressol durant 10 mesos. Un cas analitzat per l’Agència Tributaria:

model xec bressol Agència Tributària

Què han de fer les mares per rebre el xec bressol?

De moment, res. És l’escola bressol qui facilita les dades a l’Agència Tributària, que les incorporarà a la declaració de la renda de l’exercici del 2018. Quan comenci la campanya de la renda del 2019, entre el 2 d’abril i l’1 de juliol, se sabrà si les mares hi han de marcar alguna casella concreta o si la deducció s’aplicarà directament amb la informació facilitada per les bressol.

Com es calcularà la deducció?

Per calcular l”import final de la deducció, es tindrà en compte el nombre de mesos que el nen està inscrit a la llar d’infants. També l’import total de la despesa efectiva de la bressol i les cotitzacions a la Seguretat Social. En general, les mares que compleixin els requisits per cobrar la deducció dels 1.200 € també podran rebre ara aquest xec bressol de 1.000€.