La ponència del Nomenclàtor de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar dedicar-li un carrer a Duran i Farrell a petició del districte, per la seva vinculació amb la ciutat, amb l’activitat del subministrament energètic, amb el món acadèmic i amb les Corts. En l’àmbit universitari, Duran i Farrell va destacar per ser el primer president del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), institució molt lligada al districte i a la ciutat.