A l'Estat espanyol, poc més d'un 45% dels gais mantenen relacions sexuals desprotegides. La majoria d'aquestes relacions de risc són amb parelles ocasionals. JORDI CASABONA, investigador del CEEISCAT "Un fet important és el paper que juga internet amb trobar companys sexuals i que són relacions de més risc. L'altra és la coexistencia d'un alt nivell de coinfeccions amb altres infeccions de trasnmissió sexual, com pot ser la sifilis i la gonorrea." Una altra dada rellevant és que el 12% dels participants s'han fet la prova del VIH i han donat positiu, una xifra inferior a les enquestes que s'havien fet anteriorment a Catalunya. El 2010 es van diagnosticar 57 nous casos per milió d'habitants i precisament el col·lectiu d'homes que tenen relacions amb homes van representar el primer grup. Unes dades que ja apuntaven enquestes anteriors, però que ara s'han confirmat en un estudi fet a través d'Internet a tot Europa. S'ha utilitzat una mostra de població de més de 170.000 persones, un 7,5 per cent de les quals són residents a l'Estat espanyol.

De l’estudi se’n conclou que el 45,3% dels homes espanyols enquestats han mantingut relacions sexuals amb parelles ocasionals sense utilitzar protecció. Aquest percentatge creix fins al 75% en el cas dels homes amb parella estable que confessen no haver utilitzat protecció en alguna de les relacions sexuals en els darrers 12 mesos. Els resultats també posen de manifest que aquestes pràctiques han fet créixer el nombre de persones amb VIH. El 12% dels enquestats espanyols van declarat tenir el virus.

A tot Europa, els nous afectats per VIH el 2010 va ser 57 casos per cada milió d’habitants, mentre que a Espanya van ser 88,5 casos per cada milió d’habitants. L’estudi constata que les taxes d’infecció per VIH entre el col·lectiu gai van augmentar un 46,1%.

L’estudi EMIS ha estat coordinat pel CEEISCAT dins l’àmbit espanyol, i forma part d’un estudi més ampli realitzat a 38 països de la Unió Europea. Ha comptat amb la participació de 174.209 homes que han tingut relacions sexuals amb altres homes, que han respost una enquesta, via Internet, sobre aspectes de la seva sexualitat.

En l’àmbit de l’Estat espanyol, hi han participat 13.111 persones, que responen al perfil d’home de 33 anys de mitjana, amb un nivell cultural alt, en actiu laboralment i que s’identifica com a gai o homosexual. Del total d’enquestats, un 23% són d’origen estranger.