En una carta adreçada al sindicat CGT, la síndica declara que no s’han aplicat acuradament les disposicions legals en matèria de jubilacions parcials a una vintena de treballadors de Parcs i Jardins de Barcelona que fa mesos que estan en peu de lluita per aquesta qüestió.

A banda, la síndica també recomana a l’ens municipal que atengui les peticions de jubilacions dels treballadors “sempre que reuneixin els requisits legals per acollir-s’hi“.

En referència a les queixes sobre la contractació de treballadors que no pertanyen a la borsa de treball, la síndica respon que  la contractació de personal que no sigui peó de jardineria no es regeix per aquesta borsa.