La nau del carrer de Puigcerdà és el primer espai en què la Creu Roja ha dut a terme una acció d’atenció humanitària i d’informació. S’ha contactat amb 201 persones i 153 han acceptat l’atenció.

L’ajuda més sol·licitada ha estat la distribució de “kits” alimentaris, dels quals se n’han repartit 186. També s’han prestat 150 atencions sanitàries, s’han atès 62 peticions d’orientació i assessorament i s’han detectat 19 situacions de vulnerabilitat social.

La Creu Roja, a més, també ha elaborat 74 informes amb valoracions socials tècniques fetes a partir d’entrevistes de seguiment i s’han iniciat 54 processos d’ocupabilitat, derivant les persones ateses a entitats com Barcelona Activa o Formació i Treball.

Igualment, s’han reallotjat 49 habitants de la nau a centres de primera acollida per a persones sense sostre, pisos de transició, centres sanitaris i centres socials. En aquests moments, n’hi ha 12 que viuen en centres d’acollida de l’Ajuntament. Els qui queden a la nau, però, n’hauran de marxar aviat. Tal com va establir la jutgessa que porta el cas el 18 de juny, l’immoble del carrer de Puigcerdà es podria desallotjar a partir del 18 de juliol.