L’Enquesta de seguretat pública de Catalunya, presentada pel conseller d’Interior, Ramon Espadaler, assenyala també que els delictes i faltes conegudes pels cossos de policia han seguit una tendència a la baixa a Catalunya i especialment a Barcelona, on els casos coneguts s’han reduït un 14% des de l’any 2010.

En l’àmbit català, l’enquesta revela que els ciutadans exigeixen més severitat contra els sorolls molestos a les nits, la prostitució a la via pública i l’absentisme escolar. Tanmateix, es demana més comprensió policial amb els “escraches”, les manifestacions no autoritzades i el consum de cànnabis.

Les dades de l’enquesta reflecteixen que la percepció general de seguretat ha augmentat lleugerament, a la vegada que la valoració que els ciutadans fan dels Mossos d’Esquadra i les policies locals també millora. Prop de la meitat de les 4.560 persones que han participat en l’enquesta han coincidit que l’atur i la precarietat segueixen sent els problemes que més preocupen la ciutadania.