Perill d'inhalació a la zona. La causa, aquestes cobertes de fibrociment que contenen amiant. Els operaris, vestits adequadament per a la tasca, humitegen les teulades de les antigues parades per evitar que les fibres d'amiant es dispersin. En total, se n'extrauran 30 tones de material. LLUÍS MALLART, gerent d'AMC Tbk "Aquest és un procés molt net, que no representa risc, excepte per als operaris, ja que el material de fibrociment que hem trobat està en bon estat." "Un cop s'hagi retirat tot l'amiant de les teulades, el material es traslladarà a la planta de residus de Castellolí, l'única que hi ha a Catalunya per tractar aquest material cancerigen." Serà aleshores quan els tractors podran demolir les antigues parades. Amb un cost de 652.000 euros, els treballs finalitzaran abans d'acabar l'any. El procés està molt lligat a la transformació de la plaça de les Glòries, ja que quan l'anella es desconstrueixi, tota la runa que en resulti servirà per reomplir i anivellar aquest solar. Els efectes d'aprofitar aquest material són clars. ÁNGEL SÁNCHEZ, director general de BIMSA "Esto nos evita la salida de aproximadamente 9.000 camiones de obra para transportar este material a un vertedero. Meter 9.000 camiones por la ciudad, a parte del impacto de mobilidad, provocaría una emisión de 120 toneladas de CO2 que vamos a evitar." Un enderroc sostenible que començarà el 10 de novembre.

Un cop traslladats els paradistes dels Encants a la nova ubicació, l’Ajuntament s’ha posat mans a l’obra per condicionar l’antic solar del mercat. La zona s’acabarà convertint en un parc, però ara mateix no està anivellada amb la futura plaça. Per això, cal crear una plataforma amb el formigó que s’extregui de l’anella. Segons el consistori, això evitarà la sortida de 9.000 camions plens de runa de la plaça. Són els que farien falta per endur-se els 45.000 metres cúbics de formigó i sauló, que convenientment triturats, s’abocaran sobre l’antic solar dels Encants per posar-lo al nivell de la resta de la plaça.

El desmantellament de l’antic Mercat dels Encats té un cost de 652.000 euros i en la primera fase s’està treballant per retirar els elements d’amiant que hi ha a les teulades de les antigues parades. En total, s‘extrauran 30 tones d’aquest material i es traslladaran a la planta de residus de Castellolí, l’única que hi ha a Catalunya per tractar l’amiant. Un cop finalitzat aquest procés, es continuarà amb els enderrocs de les antigues parades i alguna edificació d’obra. Es calcula que hi ha 3.900 metres quadrats de locals per demolir.