En una reunió amb Xavier Trias, el Consell d’Associacions de Barcelona ha plantejat les principals preocupacions del teixit associatiu de la ciutat. La necessitat d’un local on dur a terme activitats i fer créixer l’associació és una de les principals problemàtiques no resoltes. La CAB ha reclamat mesures per facilitar l’accés a locals de les entitats sense afany de lucre. Les federacions asseguren que, amb la crisi, aquesta mancança s’ha fet més palesa.

Per això, s’han debatut les condicions de cessió del Pla locals. El govern municipal s’ha compromès a destinar les plantes baixes de les noves promocions d’habitatge públic a les entitats. Normalment, les associacions s’han de dirigir al districte al qual estan vinculades perquè els cedeixin un espai.

A més, el CAB lamenta que les normatives posen cada vegada més obstacles perquè les associacions utilitzin l’espai públic. Una altra demanda del col·lectiu és que el govern municipal faciliti la gestió d’equipaments per part de les entitats.