La Universitat de Barcelona ha expulsat temporalment durant dos anys quatre estudiants de la Facultat d’Economia i Empresa per robar un examen el juliol del 2016. Dels alumnes sancionats, dos ja han acabat la carrera i els altres dos n’estan cursant les últimes assignatures. A més de robar el qüestionari també el van vendre a altres companys seus, i per això la prova es va acabar repetint el setembre del mateix any. El frau es va produir en l’assignatura Fonaments de la fiscalitat del Grau d’Administració i Direcció d’Empreses.

La UB ha fet públic un comunicat en què afirma que ha pres la decisió “amb la voluntat d’actuar contra conductes fraudulentes en l’àmbit acadèmic tal com es recull en el nou Codi ètic“. La universitat també remarca que “aquest tipus de conductes posen de manifest, a més d’una manca absoluta d’honradesa acadèmica, una actitud de desdeny vers les normes de convivència i respecte que han de regir les relacions entre els membres de la comunitat universitària”.