Test guàrdia urbana

Més de 6.500 persones han realitzat aquest any el test de la Guàrdia Urbana que avalua la cultura general. És un dels exàmens que cal fer per accedir a la plantilla del cos policial barceloní. En total, la policia ofereix 282 noves places per a nous agents i aquest dissabte va començar per la primera fase amb diversos exercicis, entre els quals, el test de cultura general. Vols saber si series capaç d’aprovar-lo?

Un test de cultura general més fàcil

L’Ajuntament de Barcelona ja va anunciar al gener que modificaria el test de cultura general de la Urbana perquè fos més fàcil aprovar-lo, i que hi inclouria només preguntes d’actualitat dels darrers sis mesos; també va rebaixar la puntuació necessària per superar-lo. L’última vegada, el 88 % dels aspirants van suspendre aquesta prova.

I ara… posa’t a prova amb el test de la Guàrdia Urbana 2020

Si fas la prova, podràs veure les respostes correctes de cada pregunta i saber si aconseguiries superar la fase de cultura general de les oposicions a la Guàrdia Urbana de Barcelona. Anima’t a compartir el teu resultat a les xarxes!

 

En què consisteix aquest examen de la Guàrdia Urbana?

La prova constava de 50 preguntes, amb quatre opcions de resposta, i calia contestar-les en 50 minuts.  El document, a més, tenia 10 preguntes més de reserva (de la 51 a la 60) per si calia anul·lar alguna de les primeres 50. La prova tenia caràcter eliminatori i per superar-la calia obtenir com a mínim una puntuació de 16,75/50 tenint en compte que les preguntes fallades resten 1/4 dels punt d’una resposta correcta, mentre que les no contestades no penalitzaven. Si es responia totes les preguntes, per no quedar eliminat caldria com a mínim una puntuació de 24 punts. 

En aquesta convocatòria es pot aprovar traient un 16,75/50 en el test de cultura si en el test teòric específic s’aconsegueix un 33,25/50, que permet arribar al 50 % de la puntuació màxima.