Les pacients amb càncer de mama que es troben en llista d’espera per a una reconstrucció mamària viuen angoixades el temps que passa entre l’operació de mastectomia i la reconstrucció. Han d’esperar-se entre un i dos anys per fer-se aquesta segona intervenció. És una denúncia que fa la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica, que també apunta que només un de cada quatre hospitals públics de Catalunya pot oferir totes les tècniques de reconstrucció mamària després d’un càncer. Són unes conclusions que ha recollit en un estudi a partir de xifres de tots els hospitals catalans.

Repercussions psicològiques quan s’allarga la reconstrucció

La Vanesa ha patit aquest procés i l’espera ha estat d’un any i mig. Explica que ha estat molt dolorós, perquè les seqüeles són ben visibles i que ha estat dur veure’s tant temps sense pit. Remarca també que l’impacte psicològic no es viu només de manera personal, sinó que té repercussions socials i íntimes. Per tot plegat, considera que un any i mig en aquesta situació és molt de temps per a una pacient amb càncer de mama.

Un temps d’espera “llarg i dolorós”

Quan una dona té càncer de mama i li han de fer una intervenció per treure’s el pit, per a ella, el procés pot ser llarg i dolorós. Abans de l’operació, un comitè decideix si és possible fer la reconstrucció de la mama en el mateix procediment operatori. Una opció cada cop més habitual, tot i que no sempre és possible i, a vegades, per motius mèdics cal esperar un temps entre una i altra operació. Actualment, un 40 % dels centres realitza la reconstrucció després de l’extirpació del tumor mamari en nou de cada 10 casos. Fa cinc anys, aquest percentatge era del 16 %.

Garantir la reconstrucció mamària en sis mesos

Quan la reconstrucció no és immediata, el procés s’allarga perquè la pacient entra en una llista d’espera genèrica amb altres operacions preferents. Per això, la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica demana agilitar el procés garantint que la reconstrucció es faci en un termini màxim de sis mesos. Un compromís que el Departament de Salut va assumir el 2019, però que encara no s’ha concretat.

La pigmentació de l’aurèola i el mugró

A banda de la reducció del temps d’espera, els experts destaquen una altra necessitat: la de dur a terme la pigmentació de l’aurèola i el mugró per completar la reconstrucció. Expliquen que és un procediment senzill i de baix cost i que, per a les dones, és molt important veure’s el pit en la seva forma i color habituals per sentir que el procés ha acabat i que han deixat enrere la malaltia.

Segons l’estudi fet als centres catalans, el 60 % dels hospitals públics de Catalunya no realitzen reconstruccions mamàries amb microcirurgia i un 40 % no realitza la micropigmentació d’arèola i mugró a aquestes pacients.

La covid en retarda la detecció precoç

En el Dia Mundial del Càncer de Mama, es recorda de nou la importància d’un diagnòstic precoç de la malaltia. Si s’agafa el tumor en una etapa inicial, quan encara no produeix molèsties, multiplica les possibilitats de curació. Hi tenen un paper fonamental les mamografies. La pandèmia ha tingut una incidència en la detecció: l’Hospital del Mar va veure que després del confinament la detecció havia caigut un 40 % per l’aïllament i per les reticències a anar a l’hospital.