refugiats barcelona

(ACN) El punt d’informació que la Generalitat va instal·lar al Centre de Recepció, Acollida i Derivació de persones desplaçades per la guerra d’Ucraïna de Fira de Barcelona (CREADE-Barcelona) ha tancat després d’atendre un total de 3.894 consultes, segons informa la Generalitat. Des de la seva posada en marxa, el 23 de març, l’objectiu de l’espai ha estat “facilitar l’accés de les persones ucraïneses als seus drets bàsics”, segons ha explicat la secretària d’Igualtats, Mireia Mata Solsona.

La majoria de consultes ateses han estat enfocades a l’accés als serveis de salut, els processos d’inserció laboral, i la possibilitat de participar en cursos de català i castellà. També destaquen les sol·licituds d’informació sobre l’empadronament, l’escolarització d’infants i adolescents, i els ajuts oferts per serveis socials. Altres qüestions sobre les quals s’han registrat demandes tenen a veure amb el funcionament del transport públic, l’homologació del carnet de conduir i de títols acadèmics, l’accés a l’habitatge i la salut veterinària dels animals de companyia. En aquests moments, tot i el tancament de l’espai del Govern, el CREADE-Barcelona continua operatiu per a la tramitació de documentació.

Perfil de les persones desplaçades pel conflicte

El gruix de les consultes, aproximadament 3 de cada 4, han estat realitzades per dones soles. En la resta de casos, els perfils han estat el d’homes sols o parelles, en percentatges similars. Pel que fa a les edats, el gruix de les persones sol·licitants d’informació tenen entre 18 i 35 anys, i entre 36 i 55 anys. Cadascuna de les franges representa al voltant del 44 % de les consultes. Per acabar, més del 70% dels perfils atesos tenen estudis universitaris finalitzats.

Cures i abordatge de les violències masclistes

L’espai també ha incorporat un servei especialitzat per a la prevenció i detecció de situacions de violència masclista i tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació sexual, que ha mantingut una coordinació permanent amb la xarxa pública d’abordatge de les violències masclistes i la xarxa de serveis d’atenció integral LGBTI. “Les dones, que en aquest cas han arribat de forma majoritària, estan exposades a vulnerabilitats específiques que hem de tenir en compte en tot el procés d’atenció i acompanyament”, ha afegit.

En la mateixa línia, s’ha instal·lat al CREADE-Barcelona un espai de cures, dirigit a dones amb criatures a càrrec d’entre 0 i 3 anys. S’ha volgut generar un punt més íntim i còmode, adequat per a la lactància, que pogués donar resposta a les necessitats d’aquestes dones.

El Departament d’Igualtat i Feminismes ha deixat habilitat el punt de cures i alletament per a la seva utilització, i manté la voluntat de col·laboració amb el dispositiu pel que fa a la prevenció i abordatge de les violències masclistes i LGBTIfòbiques.