(ACN) El Departament de Justícia augmenta fins a 15 el nombre de mediadors culturals que facilitaran l’adaptació dels interns estrangers a les presons catalanes. Fins ara, hi havia sis persones dedicades a aquesta tasca. Els nous mediadors s’hi incorporen aquest setembre. L’equip de mediadors reuneix diferents perfils professionals, des de mestres i advocats fins a treballadors socials. Tots ells tenen coneixement d’àrab. Ajuden a crear un entorn que evita la radicalització, amb unes condicions que afavoreixen la convivència i el diàleg intercultural. Estimulen la participació dels interns en les activitats culturals, educatives i de tractament.

Integrar els interns i prevenir conflictes

La mediació cultural té l’objectiu d’integrar els interns a la vida dels centres i prevenir situacions de conflicte relacionades amb la diversitat cultural. Es tracta d’ajudar els presos a relacionar-se i, a la vegada, proporcionar als funcionaris els coneixements necessaris per poder atendre adequadament les persones d’altres cultures. El 45 % dels presos són nascuts fora de l’Estat. La mediació cultural a les presons es fa des del 2002.

Els mediadors culturals organitzen activitats educatives, tallers o espais de trobada. Assessoren els professionals en el disseny i aplicació de tot tipus de programes. Fan traducció lingüística, interpreten els codis culturals escrits i orals i porten a terme gestions administratives amb els consolats, ambaixades i altres organismes oficials, segons informa Justícia en un comunicat.