retallades educacio

(ACN) El Departament d’Empresa i Treball ha fixat els serveis mínims per la vaga del 6 de setembre a educació. En concret, hi haurà d’haver una persona de l’equip directiu per cada centre i un docent per cada tres aules a infantil, primària i secundària. Als centres d’educació especial i les llars d’infants, els serveis mínims seran del 50 %.

La resta del personal, al 50 %

En el cas del personal de menjador, esbarjo, cuina, acollida, extraescolars i el servei d’atenció als alumnes amb necessitats especials, també hi haurà d’haver almenys la meitat del personal.

En el complex educatiu de Tarragona s’estableix el 50 % del personal de menjador i cuina, una persona de manteniment per torn i el manteniment del servei habitual en infermeria i vigilància.