familiar visita un usuari de residència

El Jutjat Social número 3 de Barcelona ha dictat la primera sentència que reconeix com a malaltia professional el contagi de la covid-19 d’una auxiliar de geriatria. La dona treballava a la residència de gent gran Bertran i Oriola, gestionada en aquell moment per l’empresa Eulen, i va estar en situació d’incapacitat temporal des del 29 de març del 2020 fins a l’1 de maig del mateix any, amb un diagnòstic d’“infecció per coronavirus no especificada” que tant l’INSS com la mútua de treball van considerar derivada de malaltia comuna.

La sentència recorda que el Quadre de malalties professionals vigent des de l’any 2006 ja té a veure com a risc laboral específic per a les persones treballadores, entre d’altres, de residències i centres geriàtrics l’exposició a malalties causades per agents biològics entre els quals, i de forma explícita, se citen els virus pertanyents a la família coronavirae.

Nou treballadores de la residència Bertran i Oriola van estar de baixa mèdica per la covid a l’inici de la pandèmia

Entre el 27 de març i l’1 d’abril, nou treballadores de la residència Bertran i Oriola de la Barceloneta van estar de baixa mèdica per contagi de covid-19 abans que el juny del 2020 Inspecció de Treball obrís un expedient sancionador a l’empresa gestora, Eulen, per incompliments molt greus en matèria de prevenció i salut laboral, fet que va obligar-la a suspendre la prestació de serveis.

L’INSS va denegar a la treballadora el reconeixement de la malaltia com a contingència professional

Tant l’INSS com la mútua Mutual Cyclops van denegar a la treballadora el reconeixement de la seva malaltia com a contingència professional amb l’argument que la normativa dictada pel Govern arran de l’inici de la pandèmia i l’establiment de l’estat d’alarma sanitària exigia per a aquest reconeixement l’acreditació de l’exposició al risc específic i l’acotava al personal sanitari i sociosanitari. La sentència recorda que aquesta normativa es va dictar amb posterioritat al contagi de la treballadora i “vigent com estava la norma general, que regula i preveu la malaltia professional, ens hem d’atendre a aquesta norma i resoldre d’acord als criteris de protecció de les situacions de risc per a la salut de les persones treballadores, tal com exigeixen les normes”.