(ACN) El sindicat d’infermeria SATSE Catalunya ha enviat una carta a la consellera de Salut, Alba Vergés, per demanar-li que no posi els estudiants d’infermeria en primera línia per atendre els pacients amb coronavirus. Recordem que el Departament de Salut, ha fet una crida a tots els estudiants d’últim any (d’infermeria o de medicina), que s’ofereixin per ajudar en la crisi de la covid-19. Ara mateix, a Catalunya hi ha 1.700 estudiants d’infermeria d’últim any de nou universitats i 970 estudiants de medicina de set universitats catalanes.

La secretària general autonòmica de l’organització, Montse Peña, defensa que aquests estudiants “s’utilitzin una vegada esgotades altres possibilitats existents” i, a més, demana que no hagin de mantenir contacte directe amb persones confirmades o sospitoses de tenir el virus i “limitar-se la seva activitat a unitats o centres en els quals no s’atengui aquest tipus de pacients”. També reclama no situar els estudiants en una situació de “veritable sobrecàrrega laboral, estrès professional i escàs temps per al seguiment i tutela a aquests companys per part d’infermeres titulades”. La carta també ha estat remesa al ministre de Sanitat per part del sindicat en l’àmbit estatal, així com als consellers de Salut d’altres comunitats autònomes.

Crida del Departament de Salut

La consellera de Salut, Alba Vergés, va fer una crida fa uns dies a tots els professionals sanitaris ja jubilats (personal sanitari i d’infermeria) a reforçar el sistema sanitari, molt tensionat per la crisi del coronavirus. Vergés els va instar a adreçar-se als seus antics llocs de feina (CAP, hospital o altres centres sanitaris) per iniciar el procés. La consellera va demanar que només ho fessin les persones jubilades que tinguin menys de 70 anys. A més, Salut també vol comptar amb la col·laboració dels metges ja llicenciats que estan en espera d’una plaça definitiva. L’any 2019 es van titular a Catalunya 973 metges. Des del Departament ja s’han posat en contacte amb les universitats perquè puguin incorporar-se immediatament al sistema sanitari per “engruixir-lo”. Fins ara, s’han identificat 400 persones a les quals es donarà plaça.