(ACN) L’Hospital de Sant Pau de Barcelona ha posat en marxa una nova àrea assistencial per a la unitat de semicrítics, que suposa un increment net de sis boxs, passant de 24 a 30. Així, l’hospital augmenta la capacitat d’ingrés en aquesta unitat al voltant d’un 15 %, amb uns 500 ingressos més l’any. El conseller de Salut, Manel Balcells, ha destacat que la nova àrea ha tingut en compte la “humanització” de les cures dels pacients més greus, amb la incorporació de llum natural o pantalles perquè es puguin comunicar amb la família si no estan amb ells.

El nou espai, que té 739 m² i ha costat quatre milions d’euros, 3,5 a càrrec del Servei Català de la Salut (CatSalut) i la resta amb fons propis, permetrà donar “més servei” a pacients que necessiten cures intenses, com per exemple després d’una operació o de patir un ictus o un infart, segons ha especificat Balcells. La de semicrítics és una unitat de trànsit o destí per a pacients l’atenció dels quals requereix un alt nivell de coneixement, de cures i de tecnologia, però amb una mica menys de voltatge que la unitat de cures intensives (UCI).

El nou espai està ubicat a la planta -1, entre el bloc D i E, sobre el moll de descàrrega i adjacent a l’Àrea d’Urgències, una ubicació que en facilita la integració assistencial. A més, sobre el sostre de Semicrítics s’han tornat a ubicar els jardins terapèutics de l’hospital que, a part de la funció assistencial, aporten una superfície verda que redueix la temperatura interior.

Més capacitat per fer operacions i atendre urgències 

El director del procés d’atenció urgent de Sant Pau, Josep Ris, ha recalcat que el nou espai permet incrementar la capacitat per operar pacients que es troben en llista d’espera, ja que l’àrea de crítics és un dels “colls d’ampolla” dels hospitals.  

Ris també ha assenyalat que l’àrea els facilitarà la feina davant la pressió a Urgències de l’hivern, ja que, segons ha dit, el model de funcionament de l’hospital ja es troba “molt optimitzat” i l’única manera ara de “millorar l’atenció” era “augmentant l’estructura”. També ha recordat que Sant Pau té l’índex de pressió d’urgències més elevat de Catalunya, sobretot per l’envelliment dels barris als quals dona cobertura, entre altres motius.