El robot Xenex va arribar com a finalista als Premis Europeus de Neteja i Higiene del 2017. El doctor Lluís Armadans, metge adjunt de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, remarca que l’ús d’aquest aparell es troba “en fase d’avaluació i investigació”. Assegura que si s’acaba implementant serà complementari a altres mètodes que ja s’estan utilitzant, com el de fer servir una baieta diferent impregnada amb líquid desinfectant per a cada habitació. Armadans insisteix que “la neteja de les superfícies dels hospitals és molt important” per evitar que “els microbis del pacient que hi havia abans puguin passar al proper pacient que ingressi a l’habitació”.

Patrícia Márquez, responsable de qualitat de l’empresa NDavant, explica que, quan s’engega, el robot eleva “una bombeta de llum ultraviolada de tipus C que té un radi d’uns tres metres d’actuació“.  El dispositiu es col·loca a diferents llocs de l’habitació per arribar a totes les superfícies, perquè no desinfecta a les zones d’ombra.

Els quiròfans, zones d’alt risc

Carmen Ferrer, supervisora d’infermeria de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, explica que, als centres sanitaris, tant els espais com les superfícies es divideixen en “alt risc i baix risc”. Les superfícies d’alt risc són aquelles que potencialment toquem amb les mans i poden estar contaminades, com el pom d’una porta, un interruptor o el teclat d’un ordinador. Les superfícies de baix risc són les que normalment no toquem amb les mans, com el sostre, les parets o el terra.

Pel que fa als espais, passa el mateix que a les superfícies. Els de baix risc són els passadissos de l’hospital, els ascensors o els despatxos. Els de risc intermedi són una habitació convencional, els serveis d’urgència, consultes externes o els gabinets de proves mèdiques. I els espais d’alt risc inclouen les unitats de cures intensives, les neonatals i els quiròfans.

Als quiròfans, es fa un tipus de neteja més senzilla entre intervencions, en què es recullen els residus, es neteja el mobiliari que ha estat en contacte amb el pacient i els líquids corporals, i es frega el terra. Al final de la jornada, es fa una neteja més acurada sobre terra, sostre, parets i tot el que no s’ha pogut netejar durant la resta del dia. Aquesta feina més intensiva també es fa després de la intervenció de pacients portadors de microorganismes multiresistents o bacteris. Per això aquest tipus d’operacions es programen al final del dia.