Al llarg de 15 quilòmetres, sota la muntanya de Collserola, aquesta canonada connecta els dos principals centres de distribució d'aigua: el de la Trinitat, a Barcelona, i el de la Fontsanta, a Sant Joan Despí. La connexió d'aquests dos dipòsits, que serà reversible, permetrà el traspàs d'aigua de la conca del Ter a la del Llobregat i viceversa en cas de necessitat. Avui s'ha col·locat un dels últims trams de canonada a l'extrem de la Trinitat. Des d'aquest punt, la canonada haurà d'arribar a aquests dipòsits des d'on es distribueix l'aigua del Ter a dues terceres parts de Barcelona. Gràcies a la nova infraestructura, l'aigua d'aquests dipòsits podrà arribar a l'altra part que ara s'abasteix només d'aigua del Llobregat. I també es podrà fer el procés a la inversa. FRANCESC BALTASAR, conseller de Medi Ambient "El que fem és garantir la màxima fiabilitat en l'abastament, la millora de la qualitat de l'aigua i que en cap moment pugui entrar en perill el sistema Ter-Llobregat que és el que abasteix a més de 5 milions de ciutadans de Catalunya." La canonada, de gairebé 1.800 mil·límetres de diàmetre, permetrà la circulació de quatre metres cúbics d'aigua per segon. Aigües Ter-Llobregat inverteix en aquesta obra més de 220 milions d'euros, més de la meitat finançats per la Unió Europea i el Govern central. Ara es treballa en la instal·lació dels elements de ventilació, il·luminació i del vehicle elèctric per al transport de persones i càrrega que, en un futur, s'usarà per a tasques de manteniment.

De moment, ja s’han construït 11 dels 15 quilòmetres que tindrà la canonada i es preveu que es posi en funcionament a mitjans de 2011.