JORDI FOLGADO, director de la Fundació Vicenç Ferrer "El premi Nobel té valor per nosaltres, com qualsevol altre premi, perquè ens permet arribar a moltes més persones i que prenguin consciència de que siguin actius. Com deia en Vicenç la pobresa no està per ser entesa, està per ser resolta."

La Fundació es mostra sorpresa pel suport rebut. Diuen que els serviria per mostrar al món un sistema de treball que, com s’ha demostrat, funciona.