Els professors de les escoles privades i concertades diuen que fa quatre anys que reclamen l’equiparació del seu sou al dels treballadors públics de l’Ensenyament i, fins ara, no ho han aconseguit. Per això, es queixen que ara sí que els apliquin la reducció d’un 5% del sou que s’ha fet als funcionaris.

La retallada afecta 26.000 professors i oscil·la entre els 110 i els 243 euros, segons l’antiguitat. Els docents de l’ensenyament privat concertat diuen que estan en terra de ningú perquè ni són funcionaris, ni són treballadors d’empresa privada en la seva totalitat. Els seus sous provenen del Departament d’Educació i de les escoles. Però, més enllà de la protestat per la retallada del 5% del sou,  els sindicats majoritaris del sector reclamen que s’obri un procés de negociacions per equiparar-los, tant en drets com en obligacions, als treballadors públics.