Són les vuit del matí i els alumnes de tercer d'ESO es troben en entrar a l'aula un examen sorpresa. Aquest examen és una prova diagnòstica. No puntua, però servirà a la professora per veure el nivell dels seus alumnes en matemàtiques. Inclou activitats de numeració i càlcul mental. JAUME PRAT, director de l'IES Joan Manuel Zafra "La informació sempre és bona, el que s'ha de fer amb la informació és interpretar-la i processar-la. Les proves no són l'eina definitiva per saber el que aprenen els alumnes però evidentment són una eina útil. És una eina més." Els estudiants tenen una hora per fer l'examen. En aquest institut, han optat per no avisar els alumnes de la prova i això ha fet que no se l'hagin poguda preparar. DAVID "Ha estat un examen una mica difícil i llarg, ho he contestat tot però potser algunes coses estan malament." AIDA "A mi m'ha semblat una mica difícil, em pensava que seria més fàcil. Hi ha algunes coses que me les he deixades perquè no recordava com es feien perquè ho vam estudiar l'any passat." El professorat del centre corregirà les proves i n'enviarà els resultats al Departament d'Educació, que haurà d'analitzar si el programa docent és adequat o necessita canvis.

En total, a tot Catalunya s’examinaran 140.692 escolars , dels quals 71.619 sóns alumnes de cinquè de primària i 69.073 cursen tercer d’ESO. Els exàmens, que ja es van fer l’any passat, tindran lloc fins al 15 d’octubre, segons del dia que esculli el centre. Són proves de llengua catalana, llengua castellana i, aquest any, també de matemàtiques.

Les proves no puntuen

Els controls d’avaluació diagnòstica són diferents de les proves de competències bàsiques que passaran els alumnes de sisè de primària i quart d’ESO a la primavera. La principal diferència és que els exàmens d’avalució no puntuen i són corregits pels mateixos centres que imparteixen les classes als alumnes. L’objectiu és que els professors coneguin els punts forts i els punts febles de cadascun dels seus estudiants i, a partir d’aquí, puguin corregir les mancances al llarg del curs.