Diego Lázaro és un referent quan es parla de la temperatura de l’aigua del mar a Barcelona. Aquest observador va començar a prendre el pols de la temperatura marina l’any 2006. La seva sèrie històrica disposa, per tant, de més de 10 anys de mesures setmanals i és prou llarga per extreure’n algunes conclusions rellevants.

Un dels resultats més impactants  és que és que el 2017 va ser l’any que l’aigua del mar va assolir una temperatura mitjana més elevada a Barcelona, amb una marca de 19,1 ºC.

La dinàmica de la temperatura de l’aigua del mar i la de l’aire sol ser  diferent. La primera està també condicionada pr altres factors com  els vents dominants o als corrents marins. Això pot explicar perquè l’any més càlid en el cas de l’aigua del mar ha estat el 2017 -el quart més càlid a l’Observatori Fabra- i  no el 2015, el més calorós que ha viscut fins ara la ciutat de Barcelona.

Rècords mensuals

La calor prematura de finals de primavera va fer que el juny finalitzés com el més càlid de la sèrie, empatant amb el juny del 2014, amb una registre de 21,9 ºC. També van ser rècord els mesos de juliol (25,8 ºC), agost (26,7 ºC), octubre (22,3 ºC) i novembre (19,0 ºC).

En 45 de les 52 observacions que va es van realitzar al llarg de l’any la temperatura va estar per damunt la mitjana.

Rècord absolut a l’agost: 27,6 ºC

El dia 4 d’agost, justament el dia de més calor de tot l’any a Barcelona, la capa superficial del mar també va batre el seu rècord anual, i fins i tot absolut de la sèrie iniciada l’any 2006, amb una marca de pràcticament 28 ºC, un valor més propi del Carib que no pas del Mediterrani.

El valor més baix de tot l’any va ser de 12,8 ºC el dia 29 de gener, just després d’uns dies de fred intens. L’oscil·lació tèrmica entre l’hivern i l’estiu va ser, així doncs,  de pràcticament 15 graus.

Aigua més freda a finals d’any

L’arribada de fred hivernal a mitjans de novembre va fer baixar dràsticament la temperatura marina fins a valors inferiors als habituals per a les dates. Aquesta anomalia lleugerament negativa s’ha mantingut des d’aleshores, la primera mesura del 2018 va ser de 13,8 ºC, dues dècimes per sota el que seria normal.