Mentre el tractor està circulant mulla l'asfalt amb aigua barrejada amb un compost químic que fa que les partícules contaminants en suspensió no tornin a elevar-se i, per tant, que veïns i vianants no les respirin. A banda de les partícules contaminants que provenen dels tubs d'escapament, cal saber que el desgast de frens, els pneumàtics i el terra causa més de la meitat de les partícules contaminants que respirem. FULBIO AMATO, investigador del CSIC "Esto es un filtro blanco que todavia no se ha utilizado y esto es un filtro que ha recogido en el dia de ayer las partículas respirables." De moment el tractor passa un cop al dia, a primera hora del matí. Si bé els experts reconeixen que el producte té un efecte efímer, perquè no dura més de sis hores, asseguren que en aplicar-lo just abans de les hores de més trànsit, ajuda a evitar que se superin els límits de contaminació establerts per la UE. A més, creuen que l'experiència funcionarà perquè ja s'ha provat en ciutat com Londres, Estocolm o Viena. XAVIER QUEROL "Encara que s'hagi aplicat igual al nord d'Europa o al centre d'Europa, nosaltres creiem que a Barcelona pot ser molt més afectiva perquè al nord i al centre d'Europa com que plou més la pluja arrastra les partícules i se les emporta al clavegueram, en canvi aquí al no ploure durant molt temps s'acumula i es resuspent." "Aquesta prova pilot, que s'allargarà fins l'estiu, es fa en el tram del carrer d'Insdustria, entre l'Avinguda de Gaudí i el carrer de Bizcaia". Si funciona el consistori haurà d'avaluar llavors si el vol estendre a altres carrers transitats de la ciutat.

Atenes, Florència i Porto són les altres tres ciutats que col·laboren en els assajos i complementen la prova de Barcelona. A casa nostra, el projecte el coordina l’Institut de Diagnòstic Ambiental de Barcelona, i consisteix en un camió que ruixa l’asfalt amb una substància química que facilita que s’hi adhereixin les partícules en suspensió de l’aire i no tornin a elevar-se, tot i el pas dels vehicles. Ho fan al tram del carrer de la Indústria comprès entre l’avinguda de Gaudí i el carrer de Las Navas, ja que és una part amb trànsit intens.