Els veïns de les Corts s’oposen a l’última proposta que ha presentat l’Arquebisbat de Barcelona al districte de les Corts per a la residència de gent gran del carrer de Galileu amb el del Remei. L’Arquebisbat no ha volgut donar detalls d’aquesta última proposta, però segons explica el regidor del districte, Xavier Marcè, preveuria reduir mitja planta més respecte a l’última modificació, és a dir, dos pisos menys en relació amb el primer projecte. A més, també hi hauria el compromís de no afectar l’edifici protegit de Can Capellanets ni els jardins.

Canvis insuficients per als veïns

Des de la plataforma Salvem el Patrimoni de les Corts consideren que aquesta modificació no és suficient, ja que creuen que l’edifici que es vol construir segueix sent massa gran i seguiria afectant l’immoble protegit i els jardins. Tot i això, demanen que se’ls faciliti més informació sobre aquesta proposta perquè asseguren que fins ara només se’ls va explicar el projecte de paraula, però no han pogut veure cap document. A més, insisteixen en què tampoc no s’està fent tot el necessari per conservar l’edifici catalogat.

L’Ajuntament diu que no es pot exigir més

Xavier Marcè, regidor del districte de les Corts, considera que ja no es poden exigir més canvis en el projecte si es confirma que la nova proposta compleix amb tots els requisits legals. Segons ell, si es fes es correria el risc que l’Arquebisbat de Barcelona optés per tirar endavant el projecte original, que ja estava aprovat, i que preveia un edifici de set plantes que es destinarien a una residència de personal docent i investigadors.

Mobilització veïnal des de l’inici

Des del moment en què es va donar a conèixer el projecte, aquest ha tingut l’oposició veïnal de diferents entitats i col·lectius del barri. De seguida els veïns van posar de manifest que no es garantia la conservació de l’edifici ni dels jardins, que estan catalogats, i que no se’ls havia tingut en compte ni consultat en el moment de tramitar-ne l’aprovació, que havia implicat un Pla especial urbanístic. La mobilització va aconseguir una primera rebaixa d’alçada i un canvi de projecte: de residència de personal docent i investigadors ―que els veïns temien que funcionés com un hotel encobert― passaria a ser una residència. Tot i això, la polèmica per la protecció de l’edifici catalogat i dels jardins segueix oberta.