L’únic espai de trobada del barri intenta trencar amb la divisió entre veïns i oferir a tothom les mateixes possibilitats d’aprenentatge.