La Brigitta continua la seva marxa pel Besòs i el Maresme acompanyada de la Maria. Tant ella com altres veïns del barri, asseguren que alguns dels punts febles són la manca de vigilància i de pipi-cans.