L’Ajuntament té tres propostes sobre la taula per decidir quina és la millor opció per combinar el parc d’habitatges públic, la gran àrea verda i la màxima preservació de l’edifici. Després d’aconseguir, asseguren, consens amb els veïns, al juliol tornaran a consultar-los què els sembla la proposta de transformació que en surti i es preveu que a la tardor ja hi hagi un projecte en ferm per iniciar les obres el 2020. Ara bé, sigui com sigui, caldrà enderrocar alguna de les galeries de la presó. Aquestes són les diferents combinacions que s’estudiaran, que alhora poden combinar-se entre si en la proposta final:

1. Màxima preservació de l’edifici

Si la prioritat principal és preservar l’edifici, la futura Model passaria a tenir el parc d’habitatges als edificis Tallers, que també tindrien equipaments a la planta baixa. L’espai per a la memòria del centre i els usos docents es col·locarien al panòptic i a les galeries. L’edifici del carrer d’Entença es destinaria a habitatge dotacional i un centre de dia, mentre que el pavelló quedaria a la cantonada d’Entença amb Provença.

És la proposta que permet preservar més l’estructura dels edificis de la Model, però el govern municipal apunta que l’espai verd queda força fragmentat i que l’escola institut tampoc no connectaria amb el parc i alerten que per fer que algunes galeries tinguin un ‘ús docent caldria resoldre una “important dificultat tècnica”.

2. Prioritat per al parc urbà

Si es vol fer protagonista l’espai verd, l’habitatge se situaria al carrer de Nicaragua, modificant els edificis Tallers. Dues de les galeries serien per a l’institut escola, que comptarien amb menys superfície de pati. L’habitatge dotacional i el centre de dia aniria a l’edifici d’Entença.

El parc verd, segons el consistori, guanyaria entitat ja que estaria més compacte i connectaria amb els patis de l’escola. No es preservarien els tres conjunts d’edificis originals, enderrocant els edificis Tallers.

3. Flexibililitat del parc urbà i els equipaments

L’opció que permetria que el parc verd i la ubicació dels equipaments fos més flexible implicaria construir l’escola institut i l’escola bressol als edificis Tallers. L’espai memorial se situaria al panòptic, que es conservaria, i a una de les galeries. S’allargaria fins al centre de l’estructura de l’antiga presó. Els habitatges se situarien al llarg del carrer de Provença i l’edifici d’Entença es destinaria, un cop més, a habitatge dotacional i centre de dia.

L’Ajuntament creu que aquesta proposta permetria tenir uns equipaments funcionals, un verd urbà compacte i, a més,  mantenir part del conjunt dels edificis, malgrat que reconeix que el panòptic quedaria reduït només a l’ús de l’espai central.