De fet, els nivells de partícules en suspensió  ja estan per sota dels valors límit, i les previsions per a les propers 24 hores indiquen que no es superaran els 50 micrograms de PM10 que estableix la normativa europea.

L’avís preventiu de contaminació atmosfèrica es va emetre dimecres a la conurbació de Barcelona, on la concentració d’aquest contaminant és més elevada. L’objectiu de prealertar la població (i recomanar-los utilitzar el transport públic) és el de mirar de reduir les emissions de contaminants per intentar evitar que s’acabi declarant un episodi ambiental. La Generalitat i l’Ajuntament estan treballant perquè aquests missatges d’alerta arribin amb més antelació als ciutadans per tal que es puguin organitzar per buscar alternatives al vehicle privat.