Així s'ha llevat Barcelona aquest matí. Sembla una boira qualsevol... però en realitat, és molt més: a banda d'humitat condensada hi ha pols del Sàhara i partícules contaminants. L'anticicló empitjora la situació perquè contribueix a estancar aquesta bombolla d'aire brut. De fet, segons la normativa europea, els nivells no haurien de superar els 50 micrograms de partícules en suspensió, però a l'estació de mesurament de la plaça de Gal·la Placídia s'ha arribat a 114 micrograms per metre cúbic, i a la del Poblenou, 95. Els índex de contaminació registrats per la Xarxa de Vigilància i Prevenció de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya són, doncs, pràcticament el doble dels permesos. La Generalitat ha fet un preavís i de moment no preveu activar el protocol per l'episodi de contaminació. Les accions, en aquest moment, se centren, sobretot a informar i fer recomanacions a la ciutadania per evitar contaminar més l'ambient. MERCÈ RIUS, directora general de Qualitat Ambiental de la Generalitat "La previsió és que de cara a aquesta tarda, sembla que la intrusió pot anar a menys, per tant, avui encara continuarem amb valors elevats però no hi ha previsió, en principi, que declarem episodi." Per intentar reduir les partícules en suspensió els avisos van dirigits, sobretot, als vehicles. "Tots els conductors que passin avui per les rondes de Barcelona veuran panells lluminosos com aquest. Envia dos missatges, d'una banda avisa que hi ha un període de contaminació alta a l'atmosfera, i de l'altra, recomana en la mesura del possible, utilitzar els transports públics." Dins de la ciutat es recomana, a més, fer el màxim de trajectes a peu o en bicicleta per no empitjorar encara més la qualitat de l'aire.

Excés de partícules en suspensió

L’arribada de pols sahariana ha fet incrementar els nivells de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) en bona part de les estacions de Barcelona i l’àrea metropolitana. Segons la normativa europea, els mesuraments no haurien de superar els 50 micrograms de PM10 però a l’estació de Gal·la Placídia s’ha arribat als 114 micrograms per metre cúbic d’aire i a la del Poblenou, el màxim assolit és de 95 micrograms.

Millorar la comunicació amb la població

Amb l’avís emès per la XVPCA també es fan recomanacions a la ciutadania com reduir els desplaçaments amb vehicle privat, utilitzar el transport públic i fer trajectes a peu o en bicicleta per rutes amb menys volum de trànsit. De fet, aquest matí els panells informatius de les rondes de Barcelona han alertat de la situació i han recomanat l’ús del transport públic.

La Generalitat i l’Ajuntament estan treballant per millorar la comunicació amb els ciutadans perquè el missatge d’alerta arribi amb més antelació. Alguns conductors aquest matí s’han queixat que s’han trobat amb la informació a les rondes quan ja és no és possible agafar l’alternativa del transport públic. “Estem treballant per poder detectar les situacions de contaminació amb més previsió”, ha assegurat Rius.

No es preveu passar a episodi de contaminació

La situació meteorològica d’anticicló no ha contribuït a millorar aquests nivells de partícules en suspensió perquè fa que la pols africana s’estanqui. Tot i això, Mercè Rius, directora general de Qualitat Ambiental de la Generalitat, ha confirmat que no preveuen que el preavís es converteixi en episodi de contaminació. De fet, aquest dijous al vespre els nivells de partícules en suspensió registrats a les estacions de mesura ja han començat a minvar.