El Port de Barcelona vol atreure els vaixells menys contaminants i contribuir així a millorar la qualitat de l'aire de la ciutat. Actualment l'activitat portuària és la responsable del 7,6 % de la concentració mitjana d'òxids de nitrogen, un dels principals contaminants. SIXTE CAMBRA, president del Port de Barcelona "No volem defugir la nostra responsabilitat" És per això que el Port ha anunciat diverses línies d'actuació. D'una banda, l'aposta pel gas natural liquat com a combustible alternatiu tant per als vaixells com per als camions que transporten mercaderies. Això vol dir dotar el Port de les infraestructures necessàries. I, de l'altra, impulsar una política de bonificacions de fins al 40 % de les taxes per als vaixells més nets. Unes bonificacions que actualment no es poden aplicar si abans no es modifica la Llei de ports. SIXTE CAMBRA, president del Port de Barcelona "Pensem que el que hem presentat avui demostra que tenim la ferma voluntat de ser pioners. Volem tenir tots els instruments possibles al nostre abast per fer el més atractiu possible el Port de Barcelona perquè tingui el màxim percentatge de vaixells amb aquestes condicions operant en el nostre àmbit." De moment, només hi ha 77 vaixells a tot el món que funcionen amb gas natural liquat, cap a Barcelona, però és una de les apostes de la indústria marítima per poder fer front a les legislacions cada cop més restrictives sobre emissions de gasos contaminants.

Segons dades facilitades pel Port de Barcelona, l’activitat portuària és responsable del 7,6 % de la concentració mitjana d’òxids de nitrogen a la nostra ciutat i de l’1,5% de les partícules en suspensió. Per segments d’activitat els portacontenidors generen l’1,7 % de la concentració mitjana anual d’òxids de nitrogen; els ferris, l’1,4 %, i els creuers, l’1,2 %.

El pla de millora de la qualitat de l’aire promourà l’ús del gas natural liquat com a combustible alternatiu de mobilitat tant dels vaixells com dels camions de transport de mercaderies. El gas natural liquat redueix un 80 % les emissions d’òxid de nitrogen i suprimeix les emissions de partícules sòlides en suspensió i òxids de sofre. Per poder abastir el port d’aquest gas caldrà una infraestructura que ja disposa de finançament europeu.

Actualment només hi ha 77 vaixells a tot el món que funcionen amb gas natural liquat però cap a Barcelona. Tot i això, des del port indiquen que n’hi ha molts en construcció i, per això, treballen per atreure’ls en un futur. De fet, ja s’està treballant amb Baleària perquè un dels ferris que fa la ruta Barcelona-Balears incorpori aquest nou motor i operi des del port de Barcelona.

Bonificacions als vaixells més nets

Un dels punts més innovadors del pla per combatre la contaminació al port és la política de bonificacions amb què es vol incidir en els vaixells. Les embarcacions menys contaminants tindran descomptes sobre la taxa portuària. Actualment la llei només permet bonificar un màxim del 5 % sobre la taxa del vaixell i això, segons el Port, deixa un marge molt reduït per aplicar una estratègia mediambiental ambiciosa.

El Port sol·licitarà al Ministeri de Foment modificar la Llei de ports per poder implantar bonificacions ambientals de fins a un 40 % de la taxa al vaixell, seguint l’exemple d’altres ports europeus com Rotterdam o Hamburg. Pel president del Port de Barcelona, Sixte Cambra, això demostra la voluntat de “ser pioners”. Cambra vol que el Port es doti de tots els instruments possibles per captar “el màxim percentatge de vaixells” amb aquestes característiques.